ไหง่ง่อง แปลว่า ฝุ่นตลบ ฝุ่นคละคลุ้งอบอวน เช่น
บ่าวมหา กับ บ่าวเซียงน้อย สู้กันจนไหง่ง่องจนต้องเอาน้ำสาดออก
อิอิอิ ขอหยอกแหน่เด้อ