เหมบ เป็นภาษาอีสาน ถ้าแปลเป็นภาษาไทย แปลว่า นอนคว่ำ ยกโตอย่างเช่น มื้อวาน ว่าสิไปยามอ้ายแปะกับบ่าวเต็ง
เห็นเลาเหมบเฮ็ดหยังบุ อยู่ข้างๆโพนนั่นน่ะ เสนอคำว่า    เหมบ เสนอคำว่า    เหมบ