กำลังแสดงผล 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6

หัวข้อ: เฮือน3 น้ำ4 (คุณสมบัติผู้หญิงพึงมี)

 1. #1
  บ่าวสายฟ้า
  Guest

  เฮือน3 น้ำ4 (คุณสมบัติผู้หญิงพึงมี)

  เฮือน 3 น้ำ 4 เป็นคำสอนของคนโบราณอีสานได้อบรมสั่งสอนให้ลูกหลานได้ประพฤติปฏิบัติ เพื่อความเป็นอยู่ที่สะอาด สุขภาพอนามัยที่ดี ผู้ใดนำไปประพฤติปฏิบัติครอบครัวก็จะอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งปราชญ์โบราณท่านได้สอนเป็นคำกลอนดังนี้

  เฮือน 1 นั้นได้แก่ เฮือนครัว ของในครัวให้เรียบร้อยบายเมี้ยนแจบจม อย่าประสมประเสบ่วงจองไหหม้อ ให้มีทอเก็บถ้วยสวยดีมีตู้ใส่ อย่าสุเก็บไขว่ไว้ดูได้บ่งาม ชามหรือหม้อเกลือไหปลาแดก หม้อแตกและบ่วงซ้อนบายได้ให้หม่อมือ อย่าให้ดำปื้อๆ ถ้วยบ่วงเป็นกะหลืน เวลากลืนอาหารโรคสิไหลลงท้อง ของแนวใช้ในครัวให้เกลี้ยงหมื่น อย่าให้ปลาแดกจื้นแมงวันสิแตกวื้นมาขี้ใส่ครัว อย่าให้หมาไก่กั้วเข้าอยู่เฮือนไฟ ถืกห่าหมาจังไฮสิคาบไหเลียซ้อน อย่าให้หนอนไปคั้วแมงวันเข้าคั่ว รักษาครัวให้เรียบร้อยดูละห้อยสู่ทาง อย่าให้มีกระดูกก้างค้างอยู่ในครัว คนสิหัวขวนนางว่าบ่เคยบายเมี้ยน เฮาต้องเพียรปัดแพ้วเฮือนครัวอย่าให้เก่า เป็นดั่งคำเพิ่นเว้า เบิ่งวัดให้เบิ่งฐานเบิ่งบ้านให้เบิ่งครัว หากว่าครัวสะอาดแล้ว ไผก็ย่องว่าดี

  เฮือน 2 นั้นได้แก่ เฮือนนอน ทั้งแพรหมอนเสื่อเตียงเพียงพื้น อย่าให้เฮือนเอาจื้นหมองมัวลั้วขี้ฝุ่น เฮาต้องปุนกวาดแผ้วทั้งพื้นนอกใน ให้เจ้าปัดหาดไว้เกลี้ยงหมื่นงามตา ทั้งแจฝานอกในใสเกลี้ยง เตียงหมอนมุ้งสนานอนฟูกเสื่อ เสื้อและผ้าบายเมี้ยนคล่องมือ ให้เจ้าเฮ็ดคู่มื้อปัดกวาดเฮือนนอน ตอนกลางคืนให้แต่งแปลงหมอนมุ้ง อย่าให้ผัวเฮายุ่งยามแลงแต่งบ่อน นอนตื่นแล้วบายเมี้ยนเช็ดถู โต๊ะตั่งตู้อย่าให้ไขว่เกะกะ อย่าให้ของเฮาซะทั่วเฮือนเบียนด้ง ให้เจ้าจงใจเมี้ยนเฮือนนอนให้สง่า สะอาดหูสะอาดตาหาอันใดกะได้ เวลาหายกะฮู้เวลาดูกะโก้เป็นน่านั่งนอน จ่อและแค่งม้อนอย่าให้กีดขวางเฮือน บุง เบียน เขิง ตาทอ บอเมี้ยน อย่าสิได้เอาสิ่นไปวางเทิงหัวบ่อน ผัวสินอนบ่ได้สิสูนขึ้นหยั่งคืน ของต่ำพื้นอย่าไปพาดเทิงหัว มันสิผิดครองคูบ่แม่นแนวเด้เจ้า ให้เจ้าเอาใจเมี้ยนจัดเฮือนนอนให้เป็นบ่อน จังสินอนฮอดแจ้งสิแฝงซอดเซ้าคันเจ้าแต่งดี


  เฮือน 3 นั้นได้แก่ เฮือนกาย ให้มีความละอายอย่าสิป๋านมโต้น คนสิเห็นผางฮ้ายเฮือนกายน้องฮั่ว รักษากายให้กุ้มกายหุ้มห่อแพร เสื้อกะอย่าสิแก้ปะปล่อยไว้หลาย ให้รักษาเฮือนกายอย่าให้เฮือนเฮาฮ้าง ให้เจ้าปุนปองล้างเฮือนกายให้สะส่วย ให้มันสวยอยู่เรื่อยดูได้สู่ยาม ให้เจ้าหมั่นอาบน้ำชำระตนโต หัวของนางให้หมั่นสระสรงน้ำ ให้มันงามเหลือล้ำดำดีอยู่คือเก่า ผมให้งามฮอดเฒ่าหวีเรื่อยอย่าเซา อย่าว่าเป็นผู้เฒ่าขายขาดมีผัว ปะให้หัวแดงหยองกะบ่งามเด้เจ้า ว่าโตมีผัวแล้วบ่สระหัวจักเถื่อ เกิดขี้คร้านนุ่งเสื้อแนวนั้นบ่ดี ครั้นพิถีพิถันไว้รักษากายให้โก้คล่อง ผัวกะมองอยู่เรื่อยเห็นหน้ากะว่างาม เฮือน 3 นี้ นารีควรฮ่ำ ธรรม 3 ข้อนี้ จำไว้อย่าหลง

  น้ำ 4 นั้นให้หมั่นเพียรทำ จำคำสอนฮ่ำฮอนเด้อเจ้า

  น้ำ 1 นั้นแม่น น้ำอาบสรงศรี อย่าให้มีทางอึดให้หมั่นหามาไว้ เมื่อเวลาเฮาใช้สระสีล้างส่วย อย่าให้มวยขาดแห้ง อย่าให้แอ่งขาดเกลี้ยง เมืองบ้านสิกล่าวขวัญ
  น้ำ 2 นั้นแม่น น้ำดื่มเฮากิน ขอให้ยินดีหาใส่เติมเต็มไว้ รักษาไห หรือหม้อ ถัง ออม อุแอ่ง อย่าให้แมงง้องแง้งลงเล่นแอ่งกิน ขัดให้เกลี้ยงอย่าให้เกิดมีไคล ดูให้ใสซอนแลนแอ่งกินดูเกลี้ยง อย่าให้มีกะหลึนเหมี่ยงสนิมไคลใต้ก้นแอ่ง อย่าให้น้ำขอดแห้งแลงเช้าให้เกื่อยขน ก้นแอ่งน้ำอย่าให้เกิดมีตม อย่าให้มีแนวจมอยู่เนาในน้ำ อย่าให้ไผเอาข้าว ของไปหว่านใส่ บาดมันไข่พุขึ้นสิปานน้ำฮากหมา ให้รักษาแอ่งน้ำยามดื่มอย่ามีอึด คึดอยากกินยามใด๋ก็เล่าตักกินได้ มีแขกไปไทยค้าคนมาเซาแหว่ ก็ได้แวใส่ได้เอาน้ำรับรอง
  น้ำ 3 นั้นได้แก่ น้ำเต้าปูน ผู้ที่เป็นแม่เฮือนให้เหล่าหามาพร้อม ให้คอยดอมเด้อหล่า หาปูนใส่กระบอก อย่าให้ซอกขาดแห้งหาไว้ใส่ขัน พันพลูพร้อมพันยาไว้ถ้าพี่ พันดีๆ ให้เรียบร้อยคอยต้อนแขกคน
  น้ำ 4 นั้นแม่น น้ำกลั่นอมฤต คือน้ำจิตน้ำใจแห่งนางหนูน้อย ให้เจ้าคอยหาน้ำในใจใสแจ่ม เพียงดั่งน้ำเต้าแก้วใสแล้วบ่ขุ่นมัว อย่าให้มีหมองมัว ผัวว่าอย่าโกรธา รักษาน้ำใจดีอย่าให้มีแข็งกระด้าง ขอให้นางคานน้อยใจดีอยู่อ่องต่อง คือดั่งน้ำหมากพร้าวบ่มีเปื้อนแปดตม อย่าให้มีคำขมต่อไผพอน้อย อย่าได้คอยหาข้องอแงฮ้อยแง่ เคียดข่อหล่อแข่แหล่แนวนั้นบ่ดี คันเฮ็ดได้จั่งสี้สิมีแต่ความสุข ผัวกะสุขเมียกะสุขสิค่อยมีเงินล้าน ผัวกะหวานเมียกะอ้อยออยกันเข้าบ่อน เมียกะนอนอยู่ใกล้ผัวได้ผ่างพา ขอให้นางคานหล้าทำตามโบราณเก่า จังสิมีขึ้นได้ความไฮ้บ่แล่นเถิง
  ถ้าผู้ใดนำไปประพฤติปฏิบัติจักมีชีวิตที่รุ่งเรือง แม้ว่าบางสิ่งจะพ้นสมัยไปแล้วแต่เราก็ยังสามารถประยุกต์นำมาใช้ได้เสมอ อย่าพึ่งไปคิดว่านี่เป็นของโบราณไม่เห็นจะต้องไปตักหาบน้ำหรือเตรียมเต้าปูนกินหมากแต่อย่างใด เราก็ยังสามารถประยุกต์ของใหม่ให้รับกับคำสอนของเก่าได้อยู่มิใช่หรือ?

 2. #2
  นักการภารโรง สัญลักษณ์ของ บ่าวคนเดิม
  วันที่สมัคร
  Jan 2006
  ที่อยู่
  Amphoe Det Udom
  กระทู้
  3,148

  Re: เฮือน3 น้ำ4 (คุณสมบัติผู้หญิงพึงมี)

  ถูกต้องครับ..จัดไปสำหรับลำประกอบ
  [wma]http://www.freewebs.com/esian/pornsak1.wma[/wma]
  ขอบพระคุณสมาชิกและทีมงานที่เคารพรักทุกท่าน

 3. #3
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์ของ ใบไม้สีชมพู
  วันที่สมัคร
  Jun 2006
  กระทู้
  2,112

  Re: เฮือน3 น้ำ4 (คุณสมบัติผู้หญิงพึงมี)

  สอนหลานสาว(เรือน๓น้ำ๔)
  ชัยชนะ
  กุลสตรีอีสานโบราณกล่าว
  คุณสมบัติบอกสาวที่บ่าวสน
  มีเรือนสามน้ำสี่คลุกคลีตน
  สวยเลิศล้นลือก้องต้องโฉลก

  เรือนหนึ่งหรือเรือนผมเผ้าขัดสี
  อย่าได้มีรังแคสกปรก
  อย่าเหยิงยุ่งรกรุงรังเหมือนรังนก
  โบกสะบัดสยายสบายตา

  เรือนสองหรือเรือนไฟในครัวแน่
  กินแล้วแช่ให้แม่ล้างขอนางอย่า
  ถ้วยชามเรียงเรียบร้อยคอยตรวจตรา
  หุงข้าวปลาเป็นเสน่ห์ปลายจวัก

  เรือนสามหรือเรือนนอนในห้องหับ
  อย่าได้ยับยู่ยี่ต้องมีหลัก
  อย่าอูดอ้าวใครเข้าใกล้ไอสำลัก
  ควรรู้จักเอาใจใส่หยากไย่ปัด

  น้ำหนึ่งนั้นน้ำดื่มกินรินใส่ท้อง
  อย่าขัดข้องช่องตู้เย็นบำเพ็ญจัด
  ไม่เกลี้ยงเปล่าแปลนตาอัตคัด
  ควรแจงจัดประจำใจอย่าให้เชิญ

  น้ำสองนั้นน้ำใช้เปิดใส่ห้อง
  อย่าบกพร่องต้องมิพลาดไม่ขาดเขิน
  เติมเต็มไว้ใช้อาบล้างอย่างเพลิดเพลิน
  อย่าแกล้งเมินไขก๊อกทีอย่ารีรอ

  น้ำสามนั้นน้ำเต้าเคล้าปูนใส
  สมัยใหม่ไม่เคี้ยวหมากมิร้องขอ
  แทนด้วยของขบเคี้ยวเปรี้ยวปากพอ
  จะเกิดก่อสัมพันธ์อันดีงาม

  น้ำสี่นั้นน้ำใจใสพิสุทธิ์
  ประกายจุดยิ้มแย้มแกมกล่าวถาม
  หน้าบูดบึ้งไม่รับแขกขอห้ามปราม
  กล่าวถ้อยความคารมรื่นหวานชื่นทรวง

  เฒ่าโบราณอีสานบอกสอนสั่ง
  มานั่งฟังอย่าหมั่นไส้สายตาขวาง
  อย่าควักค้อนงอนเง้าเจ้าพุ่มพวง
  เพียบทั้งปวงชายป่วนป้วนเปี้ยนตาม


  ลักกลอนอ้ายซายคนอุบลมาฝาก อิอิ

 4. #4
  นักปราชญ์เมืองอีสาน
  ศิลปินนักแต่ง ผญา
  สัญลักษณ์ของ ศรีสะท้าน
  วันที่สมัคร
  Aug 2006
  กระทู้
  4,179

  Re: เฮือน3 น้ำ4 (คุณสมบัติผู้หญิงพึงมี)

  @ มาบัดนี้ ศรีสิพรรณาเรื่อง เฮือน ๓ น้ำ ๔ ทางเมืองจันทบุรี ฟังเอาเด้อนาถน้อง โตอ้ายสิว่าไป
  เฮือนสามนั้นกะได้ มี ๑ เฮือนนอน ๒ เฮือนครัวสอนลอน แต่งเข่าปลาอาหารพร้อม ๓ คือเฮือนผมน้อง สระสางล้างส่วย ประกอบสามสิ่งด้วย เพียรพร้อมแต่งตาม
  @ น้ำ ๔ นั้น มี ๑ บริโภคา ยามกระหายหิวมา ดื่มกินใจปลื้ม อันที่ ๒ อย่าลืมแท้ อุทะกัง ใซ้ซ่วง หาไว้อาบส่วยหน่า กายาพร้อมส่วงกาย
  อันที่ ๓ ใกล้ท้าย ต้อนรับหมู่วงศา น้ำเต้าปูนนำมา แขกหาเวียนต้อน ประการหลัง น้ำ ๔ ข่อน พึงสังวรณ์ ให้ถ้วนถี่ แม่นของคักอิหลี คือน้ำใจเด้อน้องหล่า ผญาอ้ายได้สั่งคำ...นั้นแหลววว
  วรรณคดีล้ำลำนำเอื้อนเอ่ย เขยภาษาพากษ์เว้าลาวพื้นกล่าวไกล

 5. #5
  Super Moderator สัญลักษณ์ของ ไก่น้อย
  วันที่สมัคร
  Aug 2006
  ที่อยู่
  นครโคราช
  กระทู้
  4,928
  บล็อก
  8

  Re: เฮือน3 น้ำ4 (คุณสมบัติผู้หญิงพึงมี)

  สิพยายามดอก....แม่นบ่ครบ 70 เปอร์เซนต์กะยังดีเนาะ เฮา ... แฮะๆ
  กระเบื้องจะฟูลอย น้ำเต้าน้อยจะถอยจม เมฆจะหล่นฟ้าปลาจะกินดาว ลาวจะครองเมือง ::)

 6. #6
  มิสบ้านมหา 2010
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ เขมราฐ
  วันที่สมัคร
  Sep 2008
  ที่อยู่
  กลางท่งเมืองเขมฯ
  กระทู้
  1,946

  Re: เฮือน3 น้ำ4 (คุณสมบัติผู้หญิงพึงมี)

  :g:g ดีหลายค่ะ แม่นผู้หญิงสู่มื่อนี่เฮ็ดได้เบิดสู่คนคือสิดีเน๊อะค่ะ แต่น้องเขมกะเฮ็ดบ่ได้ถึง 30 เปอร์เซ็นดอกเด้อ:g::)::)

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •