ฟ้าวๆฝั่งๆ หมายความว่า อาการที่รีบเร่ง รีบๆ เร็วๆ ไวไว(อย่าเอาไปเอิ้นมาม่าไวไวเป็น...มาม่าฟ้าวๆฝั่งๆนะ)อิอิ