ี มีหญิงสาวคนหนึ่งมีรูปร่างหน้าตาที่สวยมาก แต่ปํจจุบันเธออกหักชํ้า
กับความรักจึงหนีไปบวชชีที่วัดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีหลวงพ่อผู้ใจดีเป็นเจ้าอาวาส มี
พระลูกวัด 20 รูป และเด็กวัด 3 คน ทุกๆ วัน โดยเฉพาะกลางคืนแม่ชีจะปฎิบิติ
ธรรม และนั่งสมาธิจนดึกดึ่น พอถึงตอนเช้าแม่ชีไปหาหลวงพอ่และฟ้องหลวง
พ่อว่า

แม่ชี : หลวงพ่อคะ เมื่อคืนนี้ไม่รู้ใครขึ้นไปหาชี
และทำชีจนร้องไห้ไม่ออกเลยค่ะ
หลวงพ่อ : ชีจำหน้าพวกมันได้มั้ย
ี แม่ชี : จำไม่ได้ค่ะหลวงพ่อ พวกมันเยอะมาก
แต่จำได้นิดหนึ่งพวกมันหัวโล้น
หลวงพ่อ : เอางี้ก็แล้วกัน หลวงพ่อจะเอาปากกาเคมีให้
ตอนที่มันอึ๊บแม่ชีใ ห้กากบาทตรงหัวมันไว้เดลย
จะได้รู้ว่าใครเป็นใคร


เช้าวันต่อมาปรากฎว่า พระ เณรและเด็กวัดทุกคนมีกากบาท
ที่หัวคนล่ะ 1 กา แต่หลวงพ่อพิเศษกว่าเพื่อนคือที่หัวหลวงพ่อมี 2 กา(หลวงพ่อเบิ้ล)บ่าวอ้นคนเมืองกาฬสินธุ์