.......ฟาด....แปลความหมายได้ว่า...จับสิ่งของสิ่งหนึ่งตีเข้ากับสิ่งของอีกสิ่งหนึ่ง , การขว้างสิ่งของ , เป็นกริยาแทนอาการกระทำต่างๆ เช่น กินข้าว(ฟาดข้าว) ,(บ่าวเต็งฟาดสาวเบิร์ด) เป็นต้น

.............แม่น้อยพลอยเคียดให้บ่าวเต็งว่าแอบไป...ฟาด..กันกับสาวเบิร์ดเลยจับก้อยฟาน(ก้านฟอย)...ฟาด....ใส่บักแข่วบ่าวเต็งจ่นว่าบ่าวเต็งเลสเสียแอ่วเบิด.....อิอิ

............บ่าวอุบลผู้สาวเผิ่นไปมีผู้บ่าวใหม่ มื้อนั้นเป็นงานแต่งของผู้สาว...บ่าวอุบลเคียดหลาย...จับเกิบเจ้าบ่าว...ฟาด....เข้าป่ากล้วย.....อิอิอิ..

.............บ่าวเซียงเลามีเงินสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท......มีห้าบาท...ฟาด..ก๋วยเตี๋ยวไม่เหลี่ยวหลัง....มีสิบบาท...ฟาด.....สาวเบิร์ดจน.......(เซ็นเซอร์)พัง..... 8) 8)

...............ขออภัยหลายๆเด้อที่เอ๋ยถึงบุคคลที่สาม....... :D :D