ปากก็พูดว่าจะ " ตัดใจ "
ยังรู้สึกตัวดีว่ายังตัดใจไม่ได้
จะมีแค่ฉันหรือเปล่า
ฉันเองก็รู้อยู่ว่าเธอไม่มีใคร
ยอมเจ็บอยู่อย่างนี้ เท่าที่จะทนได้
ถ้าหากว่าไม่มีใจ ไม่ต้องมีเยื่อใยก็ได้สําหรับฉัน
อย่ากลับมาได้ไหม ในเมื่อหมดใจก็พอ
อยากหยุดเพียงแค่นี้
ยังรู้ตัวดี ว่าตัดใจยังไม่ได้
อยากจะไปในที่แสนไกล
ถ้ามีใจให้ฉันแค่นั้น
ไม่ต้องเสือกไสไล่ส่ง ฉันก็ไปของฉันเองได้
หยิบยื่นรักให้ไป แล้วอะไรที่ฉันได้กลับมา
ผิดใหม....ถ้าฉันยังมีใจอยู่
ไม่มีแล้วหล่ะมั๊ง คนที่เธอเฝ้ามองหา
สิ่งที่ฉันทํามาเนิ่นนาน และยิ่งจะนานกว่านั้น
แม้ว่าเคยเสียนํ้าตา ในเวลาที่เธอมองผ่าน
ฉันรู้แล้วหล่ะ ว่าเราจะจบลงแบบใหน
ฝนตกพร่างพรูคํ่าคืนนี้