จากบ้านไกลมาเพื่อแม่ จะกลับไปดูแลตั้งใจหวัง
ขอให้แม่สดชื่นมีพลัง ได้สมหวังวันลูกได้กลับไป
อีสานเรานั้นลำบาก ลูกต้องจากจำใจไปพลัดถิ่น
มุ่งทำงานทำมาหากิน จะกลับถิ่นบ้านเราแท้เป็นแน่นอน
ทุกวันคืนแม่รอวันลูกกลับ แม่รอรับขวัญลูกอยู่เสมอ
อีกไม่นานแม่จะได้เจอ ไม่รอเก้อหรอกแม่จ๋าลูกสัญญา

จากบ้านไกลมาเพื่อแม่ จะกลับไปดูแลตั้งใจหวัง :-*หนุ่มสารคามโฮแซว
หนุ่มสารคามมักม่วน จากบ้านไกลมาเพื่อแม่ จะกลับไปดูแลตั้งใจหวัง :-*