เธอเหมือนฝน หล่นจากฟ้า มาชะล้าง ลบรอยด่าง จางจนหาย กลายเป็นขาว

ใจสลาย กลับสดชื่น ฟื้นยืนยาว พริ้งเพริดพราว สกาวใส ไร้มลทิน

สิ้นทุกข์ทน พ้นความหลัง ฝังอดีต เป็นรอยกรีด ที่ดวงใจ ให้ถวิล

เคยครวญคร่ำ ช้ำเช้าเย็น เป็นอาจิน น้ำตาริน สิ้นหายหมด สดใสงาม

ต่อแต่นี้ มีแรงใจ ให้ยืนสู้ เธอเคียงคู่ อยู่ข้างฉัน ฟันขวากหนาม

ให้ฉันย่าง อย่างภิรมย์ ชมความงาม อยู่ทุกยาม ความสุขล้น ท้นท่วมใจ

จะสัญญา ว่าชาตินี้ นะที่รัก จะหยุดพัก รักแต่เธอ มิหวั่นไหว

จะมอบรัก ถักร้อยร่วม รวมหทัย จะคล้องใจ ไว้เพียงแต่ แค่สองเรา.