โหยด เป็นภาษาอีสาน แปลเป็นภาษาไทย แปลว่า ลักษณะการไหลลงของ ของเหลวหรือกึ่งของเหลวที่ข้นและเหนียว ในปริมาณมาก ถ้าปริมาณน้อย เรียกว่า หยอด 8)