บ่าวเซียงเฮามาเล่นบักลี่กันเถาะ.....นับเด้อเจ้าข่อยซิไปลี่ ท่านฟ้าสางกะไปนอนแล้ว มาเด้อพี่น้องมาเล่นบักลี่นำกัน.. เล่นบักลี่

"เล่นบักลี่" คือการเล่นซ่อนหา ของภาคกลางนั้นเองครับ.....