ขาโถ้ย คือ ขาอ่อนข้างหน้า เป็นขาจากส่วนขาหนีบก้น ลงมาหอดขาเข่า แเต่อยู่ส่วนหน้าขา เอ้นว่า ขาโถ้ย หรือ ขา โต้ย