อี่หล่า อี่คำ ขอยกนิยามคำว่า อี่ ตามพรนานุกรมอีสาน ฉบับที่ 199 กล่าวไว้ว่า "อี่" ซึ่งหมายถึง แทนผุ้หญิง การเทิดทูลหวงแหน บุคคลอันเป็นที่รัก ตัวอย่าง อี่หล่า อี่คำ จะกล่าวถึง บุคคลที่เป็นผู้เยาว์กว่า อาจจะเป็นลูกเป็นหลาน ที่กล่าวด้วยความรักและหวงแหน อาจจะใช้ อี่นาง ซึ่งหมายถึง การกล่าวแทน ลูกผู้หญิง หรือ อี่คำนาง ก็ได้

(เป็นจั่งได่ ถึกใจกะให้คะแนน แน่เด้อครับ)