ไม้คดใช้ทำขอ
เหล็กงอใช้ทำเคียว

แต่คนคดเคี้ยว
ใช้ทำอะไรไม่ได้เลย

(คำคมขงเบ้ง)