ท่าน บ้านมหาครับ ผมเป็นสมาชิกอีกท่านหนึ่งที่มีความสุขกับการเข้ามาชมเว็บไซต์นี้ แต่ตอนนี้กระผมมีความทุกข์มาก เพราะว่าไม่สามารถรับฟังเพลงและอื่น ๆ ได้จากเว็บนี้เลย

เรียนท่าน บ้านมหาช่วยแก้ไขด้วยนะครับ เพื่อประโยชน์สุขของสมาชิกด้วยเทอญ

ด้วยความนับถือ