คำเตีอน  ห้ามส่งลูกไปเรียนกวดวิชาโดยเด็ดขาด

ลูกไผ๋หว่า เก่งโพดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด