บักเค็ง หรือ บักเค็ง เป็นต้นไม้ยืนต้นนาดใหญ่ เนื้อแข็ง ลักษณะลูกที่ออกเท่าเม็ดถั่ว ลูกดิบสีเขียวรสฝาดนิยมนำมาต้มกินเมล็ดอ่อนข้างใน ลูกสุกสีดำกินเยื้อหุ้มเม็ด ตอนสุกเม็ดจะมีสีน้ำตาลแข็งมาก