เงา

อีกด้านของดวงจันทร์มีฉันอยู่
แต่บางการรับรู้อาจไม่เห็น
บางวันสวยอยู่ในกระไอเย็น
บางคืนเร้นอยู่ในแสงไฟจันทร์

ถามว่าเราอยู่ตรงไหนในโลกกว้าง
ความเคว้งคว้างคือคำตอบและขอบคั่น
อยู่ในเงาเศร้าหมองครรลองนั้น
สำหรับฉันคนแอบฝัน รักข้างเดียว
--------------------------

หมายเหตุ : แต่งโดย การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์ ลงในหนังสือพิมพ์มติชน หน้า 21 ฉบับวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 49