มีส่มปลานิลทอดแล้วขอหมากพริกขั่วนำเด้อ....กับเข่าสวยฮ้อนๆกะแซบคือกั๋นเด้ครับ...๑ เต่งจัดให้ครับ