คาถาขอฝน

(สวดตามกำลังวัน)

สุภูโต จะ มะหาเถโร
นีละวัณโณ มะหาเตโช
อะภิตถะนะยัง ปะชุนนะ
กากัง โสกายะ รันเธหิ มะหากาโย มะโหทะโร
ปะวัสสันตุ วะลาหะกา
นิธิง กากัสสะ นาสะยะ
มัจเฉ โสกา ปะโมจะยะ ฯ

-----------------------
คาถาขอฝน
(อีกแบบหนึ่ง)

สุภูโต จะ มะหาเถโร
นีละวัณโณ มะหาเตโช..
มะหากาโย มะโหทะโร
ปะวัสสันตุ วะลาหะกา.....
ฉันนา เม กุฏิกา สุขา นิวาตา
วัสสะ เทวะ ยะถาสุขัง
จิตตัง เม สุสะมาหิตัง วิมุตตัง
อาตาปี วิหะรามิ วัสสะ เทวาติ ฯ

-----------------------