ขอเสนอในหัวข้อนี้ด้วยครับ

กะเดา จนับ -------- ร้อนมาก (จนับ แปลว่า ใหญ่ เมื่ออยู่หลังคำคุณศัพท์มีความหมายว่า มาก มากมาย )
กะเดา เมนเตน ------ ร้อนจริงจริ๊งงงงง