...เส้นทางฝัน วันข้างหน้า ที่วาดหวัง
...เก็บกำลัง เก็บแรงใจ อย่าได้ท้อ
...หวังสิ่งใด เดินไปหา อย่ารีรอ
...เร่งสานต่อ พรากเพียรพลัน ฝันเป็นจริง