....พระทรงเป็น ศูนย์รวมใจ ไทยทั่วล้า
....พระทรงเป็น กษัตรา อยู่คู่ขวัญ
....พระทรงเป็น พ่อผู้ให้ ไทยทั่วกัน
....พระทรงเป็น แสงอำพรรณ ส่องใจไทย
....ขอพระองค์ เกษมสันต์ สำราญยิ่ง
....เป็นขวัญมิ่ง ร่มโพธิ์ทอง ปกป้องไว้
....ขอพระพร หกสิบล้าน จากชาวไทย
....บันดาลให้ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ