ในการหยั่งเสียงประชามติว่าด้วยเรื่องเพศครั้งล่าสุดในประเทศสารขันฑ์ มีรายงานออกมาจากการสอบถามของความเห็นผู้ชายร้อยคน
เกี่ยวกับขาของผูหญิง
ร้อยละ1ตอบว่า ชอบขาเรียวๆ
ร้อยละ1ตอบว่า ชอบขาอวบๆ
ร้อยละ98ตอบมาว่า ชอบที่อยู่กลางของทั้งสองแบบที่ว่ามาข้างต้น.......