1. ร้องไห้ไม่หยุด
ใครก็ตามที่เมื่อมีเรื่องเสียใจมาก ๆ ก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุด แม้ว่าจะไม่สะอื้นฮัก ๆ ออกมา แต๋ก็มีน้ำตาคลอจนดวงตาแดงก่ำไปหมด แสดงว่าเป็นคนที่จริงจังในชีวิต เป็นคนซื่อสัตย์ เกลียดการโกหกหลอกลวง และจะรับไม่ได้เลยกับการเอาเปรียบ ฉ้อโกงหรือรังซึ่งกันและกัน

ถูกต้องที่สุดเลย