สาวบ้านเผิ่นตายเป็นข้าว เขียวปานเทาอ้ายสิบ่ขอเกี่ยว
สาวบ้านโตตายเป็นข้าวหมากกล้า แกมหญ้าอ้ายสิคอยเล็ม
คันแม่นเล็มบ่ได้สิเอาบุ่งมาฮูดใส่ คันแม่นฮูดบ่ได้สินอนกลิ้งเกลือกเอา นางเอ้ย