รู้ไว้ใช่ว่า...ใส่บ่าแบกหาม?

หากท่านหรือลูกหลานพลัดตกหกล้มหรือได้รับอุบัติเหตุจนเป็นสาเหตุให้ฟันแท้หลุดออกมา ให้รีบหาฟันแท้ที่หลุดออกมาให้พบโดยเร็วที่สุดโดยจับที่ตัวฟันห้ามจับที่รากฟัน พยายามใส่ฟันกลับเข้าที่ถ้าสามารถทำได้

ในกรณีที่ฟันมีความสกปรกมากให้ทำความสะอาดฟันโดยจับที่ตัวฟันและถือเอาไว้ในน้ำไหลผ่านเท่านั้น ห้ามถูรากฟันแล้วจึงใส่ฟันกลับเข้าที่

แต่ถ้าหากรู้สึกเจ็บมากไม่สามารถใส่ฟันกลับเข้าที่ได้ ในระหว่างที่มาพบทันตแพทย์อย่าปล่อยให้ฟันแห้ง ให้แช่ฟันในนมจืดจะเป็นการดีที่สุด หรือจะแช่น้ำเกลือล้างแผล หรือใช้ผ้าก๊อตบาง ๆ ห่อแล้วอมไว้ภายในปากให้เปียกน้ำลายอยู่เสมอ

ถ้าหาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ได้ให้แช่ฟันในน้ำเปล่าเพื่อเป็นการรักษาสภาพฟันให้อยู่ในภาวะสมดุลที่สุด ทั้งนี้ ให้รีบมาพบกับแพทย์โดยเร็ว เพื่อให้ทันตแพทย์ทำการดูแลรักษาต่อไป คุณก็จะไม่ต้องสูญเสียฟันแท้ไปอย่างถาวร หรือต้องเดือดร้อนใส่ฟันปลอมค่ะ