สาเหตุที่ไม่ควรมี "ภรรยา" สาเหตุที่ไม่ควรมี "ภรรยา"
ผมสามารถเอ็นจอย xxx ในราคาที่คุ้มค่าเที่ยวทุกอาทิตย์ = 2,000 x 4 = 8,000 บาท/เดือน
= 8000x12 = 96,000 บาท/ปี เลือกได้ทุกรุ่นทุกขนาดใหม่ล่าสุดแกะกล่อง
ไม่มีข้อผูกพันใดๆ รับประกันคุณภาพและการบริการ

หาเมีย:

ต้นทุนระหว่างจีบ = 100,000 up
ต้นทุนดาวน์ = 300,000 บาท up
ค่าที่อยู่อาศัยให้ = 1,500,000 up
ค่าพาหนะ = 600,000 up
ค่าบำรุงรายเดือน = 50% ของเงินเดือน up

ไม่รวมค่าเสียเวลาและประสาทเสียจากการแทรกแซงและการไร้คุณภาพเป็นพักๆ ของ
ผลิตภัณฑ์ ซื้อแล้วห้ามเปลี่ยนห้ามใช้ผลิตภัณฑ์อื่นร่วม

ผลิตภัณฑ์มีอายุยืนยาวแต่คุณภาพเสื่อมทันทีที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาจเป็นสินค้ามือสองแต่จำหน่ายในราคาเต็ม

คุณไม่มีสิทธิ์ครอบครองผลิตภัณฑ์แต่ผลิตภัณฑ์มีสิทธิ์ครอบครองคุณและทุกสิ่งที่
คุณเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เกิดแตกหน่อ รายได้ข้างต้นที่ว่ามาทั้งหมด
ต้องหักออกอีก 30% ของรายได้...

"ภรยตามา ปรมา ทุกขา" การมีภรรยามีทุกข์อย่างยิ่ง