เหลียวเห๋นซิ้น วางปลาปละปล่อย
ดั่ยใหม่แหล้ว ลืมข้อยผุคอย
ผญา ดั่ยใหม่แหล้วลืมเก่า