มาจอบระวังเป็นตาต้อเด้อท่าน...อิอิๆๆ

บ่ย้านดอกบ่าวฯชีวิตนี้เกิดมาเพื่อจอบ....ฮ่าๆๆๆๆๆๆ