คำนี้แปลว่า ไปไหน เพราะว่าภาษาภูไทสระเอแทนสระไอ เด้อพี่น้อง