บุญทอดเทียนโฮมบ้านหนองบัว ปี 2549 ม่วนๆ

ต้นเทียนงาม
บุญทอดเทียนโฮม บ้านผมเอง

สาวเทียน
บุญทอดเทียนโฮม บ้านผมเอง

สารภัญเด็กน้อย
บุญทอดเทียนโฮม บ้านผมเอง

สารภัญแม่บ้าน


ม่วนขนาด ปีลุนพากันไปเที่ยวเด้อ