สอย สอย สาวสำน้อย มาม่า.....บัดเขาซวนไปฆ่า.......ละไวไว ไวไว.....คว๊ก ผุ่นแล้ว