ภาอีสานวันนี้ขอเสนอคำว่า "เออะหรือเอ้ะ" คำนี้คือสิมีคนฮู้จักเนาะ มันเป็นคำอุทานของคนอีสานเฮา เวลาเจ็บจากฮั่นจากนี่ เช่นเวลามีคนมาตี กะฮ้องอุทานว่าเออะเจ็บ หรือเอ๊ะข้อยเจ็บ จังสี้ล่ะ