โหยย เป็นอาหารที่คล้ายๆพะโล้ เครื่องปรุงเหมือนพะโล้ แต่เครื่องเทศจะเยอะกว่า อิอิอิ นักเปิบเนื้อสวรรค์ จะรู้จักดีในนาม โหยย.....