เขียนกลอนไว้ให้อ่านหลายเด้อสาวแรม..กลอนเจ้ากะมวน..ซึ้ง ให้เขียนคือสิบ่อไหว หัวบ่อแลน..แลนแน่ต่ะตอนเจ้านายมาไล่วงไพ่นั้นแหละ แลนเร็วกว่าหมู่