วรรณกรรมอิสาน - คำก่าย
มีสระเดียวเรียงกันอย่างน้อย 3 คำ เอ้นว่า "เทียบเคียง"

(ต้นฉบับครับ)
ตามตาดห้วยเทียวท่องทางตีน หลิงสาขาง่างามเงาเงื้อม
คีรีนั้นอยู่เกษิมแสนภาค พื้นฮาบเผี้ยนผาล้านล่วงสบาย...
...........................................................................

อันนี้ลองให้พี่น้อง พิจารณากันเบิ่งครับ ผมว่าเขียนอยากคือกันเนาะ

ตามโตน้อง..........เทียวท่องทานเดิน..............เอิ้นห่ำหา...................หล่าแลงเลยล่วง
ลมจับไข้.............หนาวในเหนื่อยแน่..............แต่ว่าใจต่อน้อง..........นางนาถนี่แน่นอน
คิดฮอดเจ้า..........เฮาแฮ่งฮ่ำฮอน..................อ้ายตะลอนนำหา........ค่าคำคนเค้า
เทียวหาเจ้า.........จนเยาเป๋เปียกป่อน.............นอนกะนอนบ่ได้..........ใจเจ้าจ่องจำ

เหลียวแนมฟ้า..........ขี้ฝ่าใหลหลอล่อง..........แต่ว่านวลนาถน้อง..........ตี้ไปลี้อยู่ใส
คันแม่นได้...............ผ้อเผิ่นผิวพรรณ............อัศจรรย์นอเฮ้า................ได้ซ่วงเซาซิซมซื่น
โอ๋น้อหล้า...............หนีจากนาน้องนี่.............ไปเป็นปีแล้วเจ้า...............ทางเป็นหม่องหม่นหมอง
ไกลจากน้อง............ลมหนาววิดวี่หวี่.............หรือเจ้าหนีจากอ้าย...........หายห้วงให้หว่งหา....แล้วบ้อ