คือเวลาเพื่อนๆใช้โปรแกรมพวกนี้ค้นหาขยะแล้ว
พอมันหาเสร็จจะแสดงไฟล์ขยะขึ้นมาแล้ว
เพื่อนลบมันทั้งหมด หรือเลือกลบกัน
เพราะว่าอยากรู้แค่นั้นแหละ
ครอบงคุงทุกคนที่มาตอบครับ