"แด่...คนไกล....""แด่...คนไกล...." ถึงแม้ไกลแค่ไหนใจไปถึง
ไม่คำนึงใกล้ไกลใจไปหา
แม้เรานี้ห่างไกลไกลสุดตา
ใช่ปัญหาเพราะว่าใจไปถึงกัน

จากใจคนไกลบ้าน
เคยคิดว่าอยู่ไกลไร้คนห่วง
ยังเคยท้วงเหน็บแนมแกมซักถาม
เพราะอยู่ไกลหมดสิทธิ์จะติดตาม
แต่สุดห้ามดวงจิตคิดผูกพัน

http://www.oldsonghome.com/pannida/deawdai.swf