การร่วงลงพื้น หรือตกลงพื้นจากที่สูง ไช้ได้ กับสิ่งของเล็กๆเท่านั้น เช่น ไปแหง่ไข่มดแดง ไข่มดแดง ขู๊ ลงดินเบิ๊ด ชั่นดอกว๊า บ่าวเมืองยสภูมิใจเสนอ  ขู๊ บ่าวเมืองยสภูมิใจเสนอ  ขู๊