หมายถึงสิ่งมีชีวิตจำนวนมากๆตื่นตกใจ หรือดีใจ โอ๊ย อธิบายบ่ถืก บ่าวเมืองยศภูมิใจเสนอ  แตกโคบๆ หรือ แตกซวดๆ เช่น บ่าวพลฯ หย่างผ่านตลาดนัด ผู้สาวแตก โคบๆ หรือแตกซวดๆ บ่าวเมืองยศภูมิใจเสนอ  แตกโคบๆ หรือ แตกซวดๆ บ่าวเมืองยศภูมิใจเสนอ  แตกโคบๆ หรือ แตกซวดๆ