สอย สอย เฒ่าทารก บ่จักสิฮูตซิบ บาดใดมีเมียเด็กเอามือจกฮูตให้ ซ่ำนี้ กะคาง อะฮ่อย อะฮ่อย ซ๊าๆเด้ออิหล่า อ้ายทนบ่ไหวแล้ว.....โอ้ยน้อ
อันนี้กะหัดสอย พี่น้องเอ๋ย สอย สอย เฒ่าทารก (อารมณ์ดี) สอย สอย เฒ่าทารก (อารมณ์ดี) สอย สอย เฒ่าทารก (อารมณ์ดี) สอย สอย เฒ่าทารก (อารมณ์ดี) สอย สอย เฒ่าทารก (อารมณ์ดี) สอย สอย เฒ่าทารก (อารมณ์ดี)