นะชาลิติ นะชาลิบา ตูมอ สวดนะโม 7 จบ และคาถา 7 จบ ใส่ของให้กินเช่นนำหรือขนม ถ้ามีขี้ผึ้งด้วยก็ดนักแล มหานิยมของคน  ส่วย