ผ่านมาเจอกระทู้คุณบ่าวสายฟ้าแนะนำคาถาสมัครงาน ก็เลยขอต่อยอดคุณบ่าวว่าด้วย "คาถาสัมภาษณ์งาน" เมื่อสมัครงานแล้วก็ต้องสัมภาษณ์เพื่อคัดกรองความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน แต่ทั้งนี้ การสัมภาษณ์จะเป็นที่พอใจและเข้าทำงานได้หรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมของแต่ละบุคคล คาถาเป็นเพียงกำลังในส่วนหนึ่งที่เสริมความมั่นใจเท่านั้น...
ก่อนเข้าสัมภาษณ์ :
ตั้ง นะโม (3 จบ)
อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ
ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ
ตติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ
หลังสัมภาษณ์
ตั้ง นะโม (3 จบ)
อิมัง สัจจะ วาจัง ปะจุถลามิ
กล่าวจบแล้วใช้นิ้วชี้ซ้ายป้ายริมฝีปาก 3 ครั้ง

ขอให้ท่านโชคดีในการสัมภาษณ์ ได้ทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถนะคะ (t