บ่าวเซียงเมียง

เรือ่งมันมีอยู่ว่า บ่าวเซียงเมียงเราเป็นคนปัญญาดีฉลาดแกมโกง ไปทางใด๋กะมีแต่คนเป็นคนขี้ตั่ว บาทเทื่อนี่ บ่าวเซียงเมียงหยางผ่านท่งนา ไปพ้อยายคำ(สมมุติเอาเด้อ) ยายคำเห็นบ่าวเซียงเมียง กะเลยคิดในใจใด๋บาที่นี่ ถ้ากูยื่นอยู่นี่มันสิตั่วกูลงน้ำสร้างได้จั่งใด๋เพิ่นว่า เพิ่นกะเลยคิดท้า
ยายคำ... บักเซียงเมียง
เซียงเมียง....อีหยังละยายคำ
ยายคำ... เขาคือว่ามึงตั่วเก่งแท้ มึงลองตั่วกูลงส้างเบิงกะดู
เซียงเมียง.....โอ๊ย ไผเขาตั่วคนลงส้างกันนอ เขามีแต่ตั่วคนขึ้นสร้างซั่นดอก
ยายคำ..... เออ กะ ซั่น กูสิลงไปในส้าง
พอยายคำลงไปในส้าง
เซียงเมียง.... นั่นเด ขอยตั่วเจ้าลงส้างแล้วเด บัดนี่กะหาทางขึ้นเอาเดอ ขอยไปแล้วละ
ยายคำ....บักเซียงเมียง บักห่ามึ่ง บักขึ้ตั่ว บักปอบถั่งมึง มาเอากูขึ้นก่อน มาตั่วกูเฮ็ดหยัง
เซียงเมียง....ไปแล้วเด้อยาย

ต่อมา ซื่อเพียง บ่าวเซียงเมียงเพิ่นดังไกล ใด๋บาทที่นี่ ดังไปฮอดเจ้าเมือ่งพู้นใด๋ เจ้าเมือ่งกะเลยคิดว่า บักเซียงเมียงมันขี้ตั่ว กูสิตดไปให้มันดมเบิงก่อนน่า
พอเว้าแล้ว เพินกะตดอัดใส่กะบั้งไม่ไผ่ไว้ เจ้าเมือ่งกะให้เสนาพาไปหาเซียงเมียง พอออกจากเมือ่งไปได้ไกลเติบ กะแนมเห็นเทียงนาเถียงหนึ่ง เจ้าเมืองกะเลยให้เสนาไปถามซาวบ้านว่า บักเซียงเมียงอยู่ใส่ คนอยู่ในเถียงกะบ่าวเซียงเมียงนั่นหละ เสนาหักบ่ฮู้ กะเลยไปถาม


เสนา....นี่ๆ ตื่นๆ เจ้าฮู้บ่ทางไปบ้านบักเซียงเมียงไปทางใด๋
เซียงเมียง.....หือ กูเฮ็ดหยังผิดนอ คือสิมีเสนาทหารมาหาหลายแท้น่อ กะเลยถาม ว่า แล้วเจ้ามีเรือ่งอีหยังกับเราละ
เสนา....กะบ่มีหยังดอก เจ้าเพิ่นให้หา เพิ่นสิเอากะบั้งตดไปให้มันดม
เซียงเมียง....ฮ่วย บ่แม่นมันเบิดกลิ่นไปแล้วบ่ ไปเบิดดมเบิงกอ่น ขั้นบ่มีกลิ่นขอย สิบ่บอกเจ้าใด๋ ว่าบ้านมันอยู่ใส
เสนา...เออแม่นความเจ้า ขั้นพ้อมันแล้วถ้ากะบั้งบ่มีกลิ่นกะจักสิไปหามันเฮ็ดหยัง
เสนากะเลยไปบอกเจ้าเมื่องว่า เขาบ่บอกดอก ตอ้งให้เจ้าเมื่องเอากะบั้งออกมาดมเบิงก่อน ว่ามีกลิ่นบ่ ขั้นมีกลิ่น เพิ่นจั่งสิบอกว่า บักเซียงเมียงอยู่ใส่
เจ้าเมื่อง...... เออแม่นความมัน กะเลยให้ลูกนอ้งดม ลูกน้องกะบ่ดมเกียงกันไปกันมา
เสนา......ท่านเจ้าเมือ่งดมเบิงก่อน ตั่วเน๊าะ เพราะว่าเป็นคนตดใส่กะบั้ง
เจ้าเมือง....เออกะซั่นเฮาสิดมเบิงก่อนกะได้
พอแต่ดมปับ กะวินติ้วๆเข้า เป้นลมบาทเทื่อนี่ เสนาเห็นเจ้าเมื่องเป็นแบบนั่น กะเลยลองเอากะบั้งมาดมเบิง หลายคนดมเข้าๆ กะโอนเอนหย่างเซ่ บ่ไหว เป้นลมกันเบิด ถึงหมามบ่าวเซียงเมียงบัดเทือ นั่งหัวเราะอักๆ อยู่เทื่องเถียง
เซียงเมียง....ไปกอ่นเด้อ เดียวพ้อกันไหม

จบ แล้วพ่อแม่พี่นอ้งเล่ามาตั้งดน เป็นตาขำ บ่หนอ แถมจังเรือ่งดีกว่า

เรือ่งมีอยู่ว่า มื้อวานนี้หละ มีคนโทรหาข่อยแหมะ เขาบอกให้ไปถ่ายวีซีดี ขอยละตกใจเบิดบาทนี่

ขอยเลยตอบไปว่า เออเดียวขอยสิไปถ่ายดอก บ่ให้ถึกยึดดอก ( เขาให้ไปถ่าย มันสิเบิดแล้ว ขั้นบ่ถ่ายกะ ไปตัดดอกไว้ เดี่ยวสิถึกยึด)