ได้มาตั้งแต่ตำราคาถาอีสานโบราณเด้อพี่น้อง ลองเบิ่งกัน โจรลักเกิบได้มา ดีหลาย 8)
ถ้าหย่างผ่านหมาฮ้าย รึย่านมันกัด กะให้กลั้นใจว่าคาถานี่เด้อ
"สุ นัข ขัต ตัง" มันสิกัดบ่เข้า ที่สำคัญอย่าตื่นตกใจให้อยู่ซื่อๆ กลั้นใจว่าคาถา คันดิ้นแข่วมันสิเข่าเนื้อ