ก่อนที่ภาษาของเราจะหายไป
ทำพจนานุกรมภาษาอิสานจองเราไหมครับ ช่วยกันนะครับ ช่วยกัน ช่วยกัน