วิธีทำกระทงแบบเพชรลดา

เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ลงมือทำตามภาพเลยจ้า


วิธีทำกระทงแบบเพชรลดา

ขั้นแรกเลย ฉีกใบตอง ความกว้างประมาณ 1.5 นิ้ว

วิธีทำกระทงแบบเพชรลดา

วิธีทำกระทงแบบเพชรลดา

วิธีทำกระทงแบบเพชรลดา

พับใบตองด้านซ้าย ให้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าส่วนด้านขวาให้พับติดขอบด้านข้างขวา
( ดูจากภาพด้านบน)

วิธีทำกระทงแบบเพชรลดา

วิธีทำกระทงแบบเพชรลดา

จากนั้นพับทบอีกครั้ง ให้แนวสันทบ.อยู่ระหว่างกลาง
ของสามเหลี่ยมพอดี ( จากภาพด้านบน)

วิธีทำกระทงแบบเพชรลดา

นำใบตองตัดเป็นวงกลมมากรุโฟมให้เรียบร้อย
แล้วจึงนำใบตองพับสามเหลี่ยมมาติดตามแบบ

วิธีทำกระทงแบบเพชรลดา

วิธีทำกระทงแบบเพชรลดา

พอครบหนึ่งชั้น ชั้นต่อไปให้สับหว่าง โดยวางกลีบให้ต่ำลงมาเล็กน้อย ทำอย่างนี้
ประมาณ 4 ชั้น

วิธีทำกระทงแบบเพชรลดา
เสร้จแล้วตกแต่งด้วดอกพุดปลายยอดสามเหลี่ยม
และดอกกล้วยไม้ ปักธูปเทียน

เครดิตแต่ละเวบจ้าหลายเวบอีหลี
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=282041