คิดฮอดน้อง นอนบ่อิ่ม เต็มตา ผวานำแต่ความฮัก จ่อยเหลือง จนเป็นใข่
คืนใด๋เดือนหงายแจ้ง หัวใจอ้ายคิดหน่ำ คำรักมาเกิดขึ้น แถมปั้นปั่นสมอง เห็นผู้สาวแล้วต้อง คิดจ่องแต่ความรัก ความสมัครในกาม กล่อมประมัยใจกลุ้ม พอปานไฟสุมใหม้
ในหัวใจดอกตั้งต่อ ขอให้หน้าเจ้า สาวหล่า กะ อุ่นใจ
8) 8) 8)