มื้อ(วัน)นี้ เสนอคำว่า "ฮาก" หมายความว่า "อาเจียร"(คำกริยา) และ รากไม้(คำนาม)

วันพรุ่งนี้เสนอคำว่า "วิน" หมายความว่า "เวียนศรีษะ" เช่น "อีแม่! ข่อยวินหัวสิฮาก" (แม่คะ หนูเวียนศรีษะอาเจียร)